Bemutatkozás

Palotai Turul Társaság Forma: Egyesület Bejegyzés éve: 2007 Besorolás: Nem közhasznú Cím: 8100 Várpalota, Thököly Imre u. 10. Telefon: 20-530-9872 E-mail: palotaiturul@palotaiturul.hu Weboldal: http://www.palotaiturul.hu Képviselő: Gágó Zsolt Képviselő elérhetősége: 8100 Várpalota, Thököly Imre u. 10. Típus: Nyitott (fogad új tagokat) Adószám: 19381284-1-19 Számlaszám: 73900212-11068109 Bemutatkozás: Céljaink, tevékenységünk:

  1. Pártok felettiség
  2. Nemzeti hagyományaink megőrzése
  3. Történelmi alkotmányunk megismerése, megismertetése, visszaállítása, ezzel az alkotmányos jogfolytonosság helyreállítása
  4. Felvilágosító tevékenység az ország állapotáról, a nemzet múltjáról, történelméről
  5. Ezek fényében előadások, programok, kulturális és politikai rendezvények szervezése
  6. Kapcsolatfelvétel más hasonló gondolkodású egyénekkel, szervezetekkel
  7. Részvétel ezen célokra irányuló területi és országos rendezvényeken

ChaosPalotai Turul Társaság

Csak az igazat

 

2006, ez az országos szinten is sajnálatosan emlékezetes időszak adott teret arra, hogy azok a várpalotai civil emberek, akik szívükön viselik annyira a nemzet sorsát, hogy tenni akarnak érte, egymásra találva alkossanak egy közösséget a városban. Az első év alapvetően azzal telt a szervezet életében, hogy a mindennapjainkat, családjainkat, gyermekeink jövőjét érintő problémák feltárásához egy-egy morzsányit hozzátegyünk, akár az utcán, belefonódva az országos tiltakozási hullámba, akár felhívó jellegű, tájékoztató előadások szervezésével.

Már ezekben a hónapokban kikristályosodtak azok a nagy rendezvényeink, amelyeket azóta is minden évben megszervezünk, törekedve a változatosságra, minden alkalommal kicsit másként, kicsit színesebben. A társaság az alábbi alapvető célokkal alakult tehát: nemzeti hagyományaink megőrzése, történelmi múltunk megismerése, a kultúra terjesztése, megismertetése, ezzel és a civil szférát érintő közéleti kérdésekkel kapcsolatos felvilágosító tevékenységek végzése, előadások, programok szervezése, nemzeti ünnepeink méltó megemlékezése, programjainkon keresztül Várpalota város népszerűsítése, együttműködés a helyi hasonló szervezetekkel. Fontosnak tartjuk, hogy városi rendezvényeket szervezve Várpalota kulturális életéhez mi is hozzátegyük a magunkét, együttműködve a városvezetéssel.

Működésünk során, rendezvényeinken járt nálunk értékes gondolataival tanítva-nevelve a hallgatóságot dr. Somogyi Ferenc közgazdász, Csiszár Ernő történelemtanár, dr. Kahler Frigyes jogtörténész, bíró, dr. Halász József jogász, dr. Téglás Gyula történész, dr. Hegedűs Lóránt ref. püspök, Fakász Tibor történész. Rendszeresen megemlékezünk a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról, a trianoni évfordulóról, az '56-os vértanúk emléknapjáról, az október 23-i forradalomról, a doni hősök emléknapjáról, mely alkalmak többségén együttműködünk a Várpalotai ’56-os Klubbal. Az egyedülálló Történelmi zászlók találkozója rendezvényünk a legnagyobb minden évben, ilyenkor mintegy 200 történelmi zászló felvonulásával, több száz résztvevővel, neves előadókkal igyekszünk a város lakossága és a távolabbról érkezők számára bemutatni nemzeti szimbólumainkat. Az első évtől kezdve történelmi versenyek keretében próbáljuk megismertetni nemzeti múltunkat a fiatalokkal, a diákokkal, a megyéből, sőt határon túlról is. Kezdeményezésünkre jött létre a Wass Albert Emlékpark, 13 almafával, emléktáblával, hogy városunk is bekapcsolódjon a nagy költőnkre megemlékező települések hosszú sorába. Balassi-szavalóversenyt szerveztünk, de minden rendezvényünkön elsődleges a magyar kultúra, művészet ápolása, igyekszünk bemutatni nemzeti költészetünk és művészetünk egy-egy szeletét.

Rendszeresen működünk együtt a város más szervezeteivel, nagyon jó kapcsolatot ápolva a Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesülettel, az Őrzők Rendjével, az Atilla Harcosai Várpalotai Barantásokkal, a Trianon Múzeum Alapítvánnyal, a Nimród Lovas Baráti Körrel. Bekapcsolódunk a Várpalota és Kistérsége Civil Szövetség által szervezett programokba, jelen vagyunk a fórumokon. Tagjai vagyunk a nagy múltú, sokszínű, az egész ország hagyományőrző szervezeteit összefogó Magyar Hagyományőr Világszövetségnek.

 

A Palotai Turul Társaság működésének céljai: nemzeti hagyományaink megőrzése, történelmi múltunk megismerése, a kultúra terjesztése, a civil szférát érintő közéleti kérdésekkel, problémákkal kapcsolatos felvilágosító tevékenységek végzése, előadások, programok szervezése, nemzeti ünnepeink méltó megemlékezése, Várpalota népszerűsítése, a város kulturális életéhez való hozzájárulás, együttműködés a hasonló szervezetekkel. Működésünk alatt kikristályosodtak azok a nagy rendezvényeink, amelyeket minden évben megszervezünk, törekedve a változatosságra.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.